GEISHA Đông Hạ SAMURAI Phuc Ivan Nguyen COMING SOON

? GEISHA Đông Hạ & SAMURAI Phuc Ivan Nguyen.. COMING SOON..
⚓️ Còn đợi những tấm Final Trất.. và Clip Dựng Concept.. Mọi người chờ tháng tới sẽ có đầy đủ nha…???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *