Mình không có trong danh sách Thái Lan vậy 1 là Hàn Quốc hai là Tiếng Anh

Mình không có trong danh sách Thái Lan.vậy 1 là Hàn Quốc hai là Tiếng Anh.há há.tuyệt thật.

37 thoughts on “Mình không có trong danh sách Thái Lan vậy 1 là Hàn Quốc hai là Tiếng Anh”

  1. The Last Autumn ngu z.bọn t đag chờ kết quả phân chuyên ngành đấy.tam trag k khak gj thi dh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *