Một tháng gặp nhau được một lần Thiên hạ tet ga còn ta tẹt vịt

Một tháng gặp nhau được một lần. Thiên hạ tet ga còn ta tẹt vịt.
ไปหนองคายต่อวีซา แล้วข้ามໄປລາວເຂົ້າຕາລາຕກິນໄຂ່ໂດ555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *