Mưa slm Cửa thì bị khóa Đầu tháng 10 nó nhọ hơn cái đít nồi

Mưa slm Cửa thì bị khóa Đầu tháng 10 nó nhọ hơn cái đít nồi. Nhưng em hứa, dù gì thì em vẫn cười… ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *