Nếu tình yêu kết thúc Đừng trách yêu chưa nhiều đừng giận người thay đổi

Nếu tình yêu kết thúc. Đừng trách yêu chưa nhiều, đừng giận người thay đổi. Bình thản… Cạn duyên thôi! #Thoidungnoichuyenngaymai #HTBH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *