Tầm 6 7 Năm gì đó rồi kg nhớ mấy năm nay r kg nhận dc quà gì cũng kg nhớ dc vì quá lâu r

Tầm 6-7 Năm gì đó rồi kg nhớ ???mấy năm nay r kg nhận dc quà gì cũng kg nhớ dc vì quá lâu r ????Lê Tiến Lưu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *